Algemene Voorwaarden

Voetbalacademie van Oostrum – Mercuur.

Algemene Voorwaarden

Overeenkomst 

De overeenkomst tussen Van Oostrum Sportconsultancy en ouder/verzorger treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld ontvangen is. De bevestiging van Van Oostrum Sportconsultancy ontvangt u per omgaande via de mail.

Aanmeldingen 

De inschrijfformulieren worden geregistreerd op datum ontvangst

Betaling 

Van Oostrum Sportconsultancy verstuurt geen factuur voor de betaling. Minimaal 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u per e-mail het verzoek om het verschuldigde lesgeld over te maken op ons bankrekeningnummer NL45INGB0004457136 o.v.v. naam speler. Voor de betaling van het lidmaatschapsgeld krijgt u op de 1e dag van iedere nieuwe maand een betalingsverzoek via de mail. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 1 jaar (12 maanden). Wij hanteren geen opzegtermijn, voor aanvang van de laatste maand lidmaatschap kunt u aangeven of u wilt stoppen als lid, dan wel lid te blijven.

Niet tijdige betaling 

Het verschuldigde lesgeld/lidmaatschapsgeld dient 7 dagen voor aanvang van de cursus op onze rekening te staan. Bij niet tijdige betaling houdt Van Oostrum Sportconsultancy zich het recht voor om een deelnemer van de wachtlijst door te schuiven.

Aansprakelijkheid 

Van Oostrum Sportconsultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

Gedragregels 

Van Oostrum Sportconsultancy is niet clubgebonden en derhalve te gast op locatie. Om die reden hanteren wij strenge maar duidelijke gedragsregels. Opzettelijke en geconstateerde vernielingen aan eigendommen van de locatie en Van Oostrum Sportconsultancy betekent directe verwijdering van de Voetbalacademie zonder restitutie van het lesgeld/lidmaatschapsgeld. Wij zijn te gast in het stadion van FC Emmen.

Deelname 

Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers. Herhaaldelijk vervelend gedrag leidt tot een officiële waarschuwing door de hoofdtrainer. Een tweede waarschuwing door de hoofdtrainer betekent verwijdering van de Voetbalacademie zonder restitutie van het lesgeld/lidmaatschapgeld. In uitzonderlijke gevallen houdt Van Oostrum Sportconsultancy zich het recht voor van directe verwijdering.

Uitval training 

Bij onverhoopte uitval van een training wordt in overleg een andere datum gezocht! Dit betekent niet automatisch dat een training ook daadwerkelijk wordt ingehaald. Dit heeft te maken met beschikbare tijd en locatie!

Trainingsdagen 

De trainingen worden gegeven op de vrijdagmiddag. Er wordt niet getraind tijdens schoolvakanties of op erkende feestdagen! 

Terug
Wil jij je echt verbeteren? Heb jij het gevoel stil te staan in je ontwikkeling? Heb jij ook genoeg van onpersoonlijke en onrealistische trainingen?
Neem meteen contact op